loader image

“Łączymy pracę z pasją, dlatego nie potraktujemy ciebie taśmowo”

Skwer Solidarności 11,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Telefon: 728 329 423
E-mail: studio@zabronmitattoo.pl

Image Alt

Regulamin

REGULAMIN studia:
• W studiu tatuaże wykonywane są wyłącznie osobom pełnoletnim, nie będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających.
• Rezerwacji terminu na wykonanie tatuażu można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez komunikator facebook.
• Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w terminie do 7 dni od daty rezerwacji (wpłaty można dokonać bezpośrednio w studiu lub przelewem na konto, którego numer dostępny jest w recepcji studia). Kwota zadatku jest wliczona w koszt wykonywanej w tym terminie sesji. Nieuregulowanie zadatku w wyznaczonym czasie może skutkować wykreśleniem z terminu bez obowiązku informowania klienta.
• Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją regulaminu studia Zabroń mi. Tattoo studio
• Klient ma prawo do zmiany terminu sesji bądź jego odwołania nie później niż na 2 dni robocze przed umówioną wizytą. Nieprzybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia na 2 dni przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą dokonanej wpłaty. Zarezerwowanie nowego terminu, wymaga potwierdzenia go poprzez ponowne uiszczenie zadatku.
• Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu zarezerwowanego przez klienta. W przypadku braku akceptacji kolejnej propozycji terminu, klient może zażądać zwrotu wniesionego na rzecz studia zadatku.
• Ceny w studiu ustalane są indywidualnie. W dniu zapisu podawany jest szacunkowy koszt, który po konsultacji z klientem oraz wykonaniu projektu w dniu terminu może ulec zmianie. Wycena dokonywana jest na podstawie wielkości, szczegółów tatuażu, miejsca na ciele oraz nakładu pracy tatuatora.
• Przed przystąpieniem do zabiegu, klient ma obowiązek zapoznać się z regulaminem studia oraz: – –> wyrazić zgodę na wykonanie tatuażu poprzez wypełnienie kwestionariusza, w którym znajdują się pytania dotyczące jego stanu zdrowia. W kwestionariuszu przedstawione są również przeciwwskazania do wykonania tatuażu. –> wyrazić zgodę na przetwarzanie danych zgodnych z rozporządzeniem RODO (zgoda umieszczona jest na odwrocie kwestionariusza)
• Klient zobowiązuje się do przestrzegania zasad pielęgnacji świeżego tatuażu. ( po zakończeniu zabiegu tatuator udziela wszelkich informacji dotyczących gojenia oraz pielęgnacji. Klient otrzymuje również ulotkę informacyjną)
• Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu. Nie ponosi również odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.
• W razie wątpliwości dotyczących zachowywania się wytatuowanego obszaru skóry, zaleca się konsultację ze studiem osobiście bądź przez komunikator umożliwiającego przesłanie zdjęcia.
• Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu wykonywane są bezpłatnie, w ramach wykonania tego tatuażu.
• Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu kłócącego się z przyjętymi przez niego regułami/poglądami oraz gdy jego wykonanie mogłoby w jakimkolwiek stopniu zagrażać zdrowiu tatuatora.
• Po całkowitym złuszczeniu się naskórka oraz zagojeniu tatuażu zalecamy kontrolną wizytę w studiu.